' ' mAyfRee'z Life ' '

heiii x24 iNiii bLog mAyfRee ... fuiiih x24 rDa bEte c' cOz tPaQsaa hRuuz bLack !!! Red nHa gha dHa c' ... hHhee x24 ... pQo' nHa !!! mAyfRee cYnx bLog iniiii ... bLog yg bQaL jdy t4 cRittaa mAyfRee saad mAyfRee cNaaNq/sDiih ... so ... gMana puun pRasaan mAyfRee.. mAyfRee bSa Lsg cRittaa dGn nGiduuupiin compii nd sign in @mY bLog !!! eNjoy it!!! x24 mAyfRee saiiianq kLiyand =x

Monday, January 08, 2007

bt ...!!!!!!!!!!!!*knpa fs kykkkkk babiii???
knpa iNternettt kyakkkk gniii???
k*****G.!!!!!!!BT BGD GHAA c' ... x(

Monday, December 11, 2006

SYGGQHUU SELALUUU ...*
huuuuahhhh ,,,,
ngntuuukkk bgd ...
hehe ...
pdhal masiii siiiangg gniii ...

ntiiii mauuu ef agy ...hehe

mm...
udaaa beberapa hariii niii mayfRee uJibLokk gthuu ...
yhahhh ...
no comment lahhh .. x(
hehehemm....
truss" ...
mauuu tauuu ghaa ...
skgg mayfree samaa c' duapuluhhsembilan jadiii +syggg lhuu ...
hhehehe

makasiiihhh buadd smuaa doa nya ..hehe
apalahhh mayfree nha gj*


stlahhh susahh" mikiriiinnn pnggilandd ygg gha ktmuu" ...
akhirrnyaa mayfreemhadiy mtusiiinnn byasaa ajjjaahhh duluu ...

abiss mayfree nhaa maless mikirr ...diy nha jgaa maless...
hehe
yggg sibukkk malahhh bnie.uLa ...

kta bnie...
kimii..kukooo...
apallahhh gh bgd gha c' ..
emgg c nonn banie satuuu ituuu asal ngomongg ajaa wktuuu itu..hehe

kta uLa c' ...
pke name couple disney atauuu kartuuun gthuuu...
coss diriqhuuu mencintaiii mickey...
disuruuuu mikiiiminnniii...
tapiii ntahhh lahhh agakkk so eemooods bgd gha c' ...
hohooo*maaphh klo radaa gj ...
mayfree nha cmaa mauuu berbagiii kloo mayfree nha agyy bhagya..hohooo
bye all*

mwaaaahhhh*

Sunday, December 03, 2006

*duapuLuhsembiLan...

tnyata ....
apa ygg mayfRee harepiiinnn dtgg jga ...
tNyataa haL ituuu dtg ...
dgnnn rasa yggg sama sama mayfRee ...

tNyata ...
masihhh ditakdiriiinnn gniii sama ALLAH ... X))mayfRee saiiiangsss duapuLuhsembiLannn seLaLuuu,,,seLamanyaaa .... x)))


*****ps:
*lgannn duapuLuhhhsembiLann khannn tanggaL lahirr mayfRee ..!!!
* oiiii ,.,,
smuaa ygg baca bLog iniii...
doaiiinnn smgaa sLaLuuuu sLamanyaa iiiahhh ...hehe*amiiiinnn...

Wednesday, November 08, 2006

we've aLready bRoken !!!*hatiqHuuu..
takkkan bisa qhuu beDusta..
cinTha iniii memangg untukkk ..
DIRIMHU dan untukk DIRINYA ..!!


YAPPPS...
that nite ,.,,
he came back ..!!
then..
he made me know.
we have the same feelin' ..
yipppiiiie !!!
x)
my dream comes true ..!!!


karnaaa ituuu ...
mayfree akhirrnyyaa sutupphhh...
hixxxhixxx ... x'(

thxx buadd smuwaa myluuffttLyycat ... !!! x)


*maaphhh kalooo postingg nhaa GHA JELASS .,..!!!
mayfree abiss ikudd seleksii debate tk.pRopinsii,.,,,
pusingg bangeddd...
kmrenn nuLiss essayy ...
tdyyy presentasiii*tanyajawabb..
gha mngkiinnn keterimaa c' emangg...hhoo...


yaudaa ...
mauuuu puLanggg ...!!!!!!!!!!!!

Thursday, September 21, 2006

i've got nEw BOYFRENNN !!!!! hahaha*

hehehe*
kaLyannn ...
apaa khabarr semuaa ....
maaph ...
Lama gha uPdate ...
x)

hmmm....
mayfRee udaa jadyy anaq SMA Lhuuuu ... x)
hahaha*
putihh biRuu???
Basiii bgd !!!!
hehehe*awaLnyaa c' semped bt coss gha bisssa jdy naq sma ygg di pengeniiinn...
bt bgd rasanyaa ,,,,
ampe gha semangad sQuuuL ,,,
tPyy ... tNyata ...
abiss diii jalaniiinnn ...
x)

MENYENANQKAN !!!!! X)


apalagyyy ...
stLahhh menjadiii anq sma ...
hmmm....
i've gOt new BoyFREnnn !!!!


haha*
sLamadd tingggaL djombLoe !!!! x9


tapiiii ag' gj jugga c' ...
kadanggg suqaa kangenn bangedd ajjja ...
soaL nyaa kaLiii iniii bedaa amaa ygg duLuu" ...
bedaa nya ....
* duLuuu" jdann waqtuuu smp ... skRgg waqtuuu sma ...
[maQsuuudddnYaaaa?????] x9
* duLuuu" satu SEKOLAHH !!!!
skRg ??? fuiiiihhh .... bedaa ...x(
udaaa jarangg ketemuuu .... pKoqnyaa...kadanggg suQaaa gjj sNdiriii lahh ...
'ntahh gmanaaa kaLooo diyy nya ...hehe*hmmm....
apaa???
want2kNow moRe abOut my NEW BOYFRENN ???
haha*

hmmm...
new boyfReennn iniiii ...
baiiiq amaa mayfRee ...
care c' ...
tPyyy coss amad sangad care ...
kadangg" suqa jadyyy OVER PROTECTIVE !!!!!
x(
sebeL c' ...
tPyyy ...asaL gha keLewatannn gapapa" kog ... x)

tRuss diyy ituuu sabarrr ...
gha pnahhh marahhh tuuuhh ...
padahaL ,,,
as we Know ... mayfRee ituuu seRiiinQ bangeddd yg name nya ketiDuRann ...haha*
bad habit bgd ...
x(
[*dii hDuuupp gw .. bad habit iniii udaa 2x buaddd 2 oRg BOYFRENNN gw pROTESS !!! hehe* maaph iiiahhh ... name nyaa juggga kebiasaann ... x)]

hmmm...
capekk nuLiss yg baeq" ...
Lgiyann ntiii oRg nyaa ke*GR*an agyy ...
[ssstttt .... diy diii spg mayfRee haha* =9]udahhh iiiahhh shoRt stoRyyy *gj* 'bout new BOYFREENN Nha ,.,,, x)
smuuuaa yg bacaa !!!!!!!
doaiiiinnn iiiahhh biyaR qta nyaa bisssa sama" tRuusss ...
x)
bRitaa baruuu nyaaa kapan" diii sambunggg agyyy iiiahhhh x)


bye x24 aLL ...
x)


mayfReenyaapitRazayanosa...
x)

Saturday, July 08, 2006

* differeNt !!!!!


lamaa gha update ...
bnyaq jugga yg udaa bda ...

singkatt ajja ...

skRg ...
sma mereqa uda baiqq" ajja ....
mayfRee saiiiangss kaliyann amad sangad ...
gha maww kehiLangannn kaliyann amad sangad ...
muuuach ...
thx yha perpiss ...
hehe*

smuwaa yg dii pengeniiinn terkabuuuL ,..
x)
nem qhuu 28,8o
hehe*
tadyyy test masuuq sma ...
fuiiihhh x24 rada gj ...
pesimiss c' ...
tapyy katanya ...
qta haruss optimiss ...
x)hmmm ...


hcLb ntahh manaa perasaan buadd diy ...
heh*
mungkiiinn waqtuu uda bissa ngilangiinn ituu ...
smgaa gha muncul lagyy spety yg laluu ...

*gw yg nglupaiiinn duluann...ehh...koq jdyy kebaliiq ...
karma gw k eloee kalii ...
hehe*


hhmm...
hcLb bLg ...
gw cueq ...
haha*
mv x24
abiss maww gmana ...
emang darii sana nya ..
hehe*
hhuuu*
tapyyy loee suqa khann???
haha*
narsis me !!!!

yahh ...
smgaa ajja ...
smw bissa loe dapetiiinn seiringg bjalann nya waqtuu ...
mngkiinn qta emg gha di takdiriinn ...
wlaoo qta uda gmna puunn klo emg engga' yha engga' ...x)
hcLg ...
gw uda coba jujur amaa diy ...
haha*
uLam nenq!!!!
tpy...
diyy tauu gw gha sepenuuhh nya ...
haha*
so' pake' pnggLn agyy skrg ,,,
haha*
jdyy uLam nenQ !!!

[*TRue fact .. tNyata ngomong nenQ* [baca*neng] ituuu enaq bgd yha hehe*] ...

'ntahh agyya apaa merekaa dii t4 nya masiiing" ...
yg pasty ,...
maav x24 buadd kaliyann ...
nd' makasiiihh jugga buad kaliyan berduuaa !!! x)yg pastyy ...
mayfRee saiiiangs
famss ...
sahabads" qhuu ....
para gbtnn qhuu[emg adhaa yha???]
smuwa !!!!**smgaa mayfRee masuuq smanda !!!! amiennn x24 !!!! x)

Wednesday, June 07, 2006

** gj


hRii iniii emanq gj ..hHee x24


pagy" ...
bGuun ..
jm o8.ooan gthuu ,,,
maQLuum sdAnq taq Wajibh bGuun subuh .hHee x24
benda peRtAMA YG mAyfRee temuiii adaLahh ...
663o * qhuu cuuuppcuuppmuachhh ... =x

ternyataa ...
ada sMz dRii aLmiRa..
yg mNandaqan hrii inii.
jadwaL Latihan u/ peRpisahan ditiadakann ...
fuiiihh x24
Lega nha ..
hHee x24


Langsuunq ambiiL tLphn ..
nLphoon banie. bWad ajaq jLan" ...

tRuss ...
taq Lama kMudiian ...
teRdengar kabar...
nNtonLetzdancecRew siappph jalan " ...
hHee x24
nNtonLetzdancecRew nTuu buQaan gank ataww apaa puun ..
tiuu cm singkatan yg qhuu bwad asaL hHee x24
*mayfree|banie|uLa|yusni|bagus|icha|nara|sonia*

kRnaa cuaca taq mNduqung serta bagus*yusni*nara taq bisaa iqud ..
gagaL Lah reNcana jaLann qmii ...
hihiiiixx x24
hHee x24

*pdhaL udaa mndi buRu" ampe wQtu siqad gigii KAWAD GW LEPASS !!!!!! x24
hHee x24
Letaq kawad ituu di kanan rahang atas pojok ..hHee x24

taq apaa Lah ..
mNgqiin pertandaa dRg.andRia kGen dgnn qhuu...hHiiihiii x24


tRuss ...
hRii" mayfRee d' penuhiii dgn oL ..
maiin fs ...
nLphn tMen" ..
sMzann ...
nNtn tv ..
yHaa gThuu" ajahh ...
*gj*bt*yhaa ...
hHee x24


ampee soRee ...
mandii...
maiin fs agy..
tLphn agy ..
smzaan agy...
nNtn tv agy ..
hHee x24

yhaa .. x24
amaa tman" qhuu yg sibuuq sQaLii mNgajaqq iqutaan MD ...
HhEE X24
MD ituu modeRn dance..
taww khann???
hHee x24

yhya ...

dRii smLm adaa yg smz nGjaqiiin iqut md ..
d' kLp nha na fk.dn.srrh.zLw.
tRnyata ituu nia ..
mayfRee c' emnq maLes.gHa niad.. Lgyan gha enaq maa tmen nha yg ajaq mayfRee ituu ..
hHee x24
mReQa agy seLeQ ..
hHee x24
yhayhayha x24
mReQa mNLphn muLuu...
*ampe boseen ...

hahhh ....
tNyataa ...
MEREQA BER-MD RIA TNPA AJAQ QHU ...
bYarrQaaan ...
hHee x24
dGeR" ..
mReQa berMD ..
dgnn sahabad mReQaa ygg stuu haa agy..hHee x24
emang gw piQiiRiiin ...
xp


*yhaahh ..x24
mayfRee mmanq malass iquud md agy...
entahh gha niadd gthuu...
hHee x24mLem nha ..
ebhie smz ..
cuRhad" gthuu,.,,
*spongebob chiLdish apaa khbarr mhuu yha...hHeex24
diyya sutupphz ma adQ nha ..
hiix ...
kaciiaan ,,,
tapyy...
mereqa hRuss baiiqann...
qhuu taq reLa ...
masa' smw yg panggiLan chYnx nha adQ*qQ sutuupphzz ...

*aqhuu dan mantanqhuu jugaa duluu pnggln nha ituuw.hHee x24yha ...x24
tRuss smzann jugaa amaa piTRa..
diyya taq adaa mPuuLz ..hHee x24
*MAMPuusdtz ... emanq enaqq !! xp


tRuss ..
saad maiin fs ...[LAGY]...cOz gha dha kjaan ...
d' smz .. bRotha qhuu ..
c' aJie duduuudtz ...x24
hHeex24bRotha bajaqaan qhuu ituu taq adaa kJaan Rupanyah ...
diyya maw begadang !!
maiiin ps kTa nha ..
diyya melimpahQan tugas eith fs nhaa k mayfRee..d\dasaR
***KAWAD QHUU LEPASS AGYY !!!!
o2 kwad teRLEPASS hixx ...x24hHuuuuahhh ...x24
maw bo" ... x24


Contact Tables